Тимот на OLYMPIA MOTORSАдминистрација


Анета Гилева
раководител на финансова оператива
Илина Тошева
специјалист за логистика


Продажба


Славчо Матески
раководител на продажба
Олга Јованова
раководител на маркетинг
Дејан Ристовски
продажен консултант


Сервис


Љубомир Стојановски
раководител на сервис механика
Игор Андовски
сервисен консултант
Марија Спасовска
сервисна администрација
Ратко Бабалиевски
механичар - senior
Благојче Матески
дијагностика
Бобан Апостолоски
мајстор
Бобан Станковиќ
мајстор
Љупчо Поповски
мајстор


Резервни делови


Рустем Шкријељ
раководител на резервни делови
Мартин Спасовски
резервни делови


Лимаро-фарбарски оддел


Киро Јосифоски
автолимар
Јелмаз Шерифи
автолимар
Владимир Бошковски
автолакер
Александар Петковски
автолимар
Шенол Шерифи
автолакер
Сејди Фатмир
одржување на возила


Одржување


Драгана Манов
одржување
Фаик Ариф
одржување на возила