АКВА БАР

“Како дистрибутери и снабдувачи на вода во секоја канцеларија, дом, исклучително ни е важна сигурноста на патиштата. Редовното сервисирање и експлицитното експрес сервисирање со унифицирани цени и професионален пристап на Olympia Motors ја дефинира меѓусебната долгогодишна соработка!”