Дијагностички центар
за сите брендови

Дијагностички центар за сите брендови
Дијагностички центар за сите брендови
Дијагностички центар за сите брендови

Сервисниот центар на Olympia Motors е изграден според усогласените стандарди и норми, поседувајќи најсовремена опрема за проверка, тестирање и дијагностичка анализа, како и задолжителниот специјален алат, секогаш сме подготвени да ги задоволиме потребите на Вашите возила.

Во делот на дијагностичкиот центар, применувајќи ги одличните аналитички способности и континуираното надоградување на знаењето, ја имаме можноста за брзо и точно дијагностицирање на потенцијалниот проблем. Нашиот обучен тим брзо и прецизно ги извршува поправките, а современите машини и апаратура се дополнителна гаранција за квалитетно завршена поправка.

Центарот е опремен со MDI тестери за понови модели, и со  TECH за постари модели од брендовите Opel и Chevrolet.

Секако услугата за мултибренд модели е достапна преку останатите тестери Bosch и Delpji.

Квалификуваниот стручен кадар со долгогодишно работно искуство го гарантира квалитетот на извршените задачи преку спроведување на завршна контрола на секое едно возило.