Работиме со сите осигурителни компании, доколку стаклата ви се веќе осигурани од ризик кршење стакло.
Работиме со сите осигурителни компании, доколку стаклата ви се веќе осигурани од ризик кршење стакло.
Работиме со сите осигурителни компании, доколку стаклата ви се веќе осигурани од ризик кршење стакло.

Олимпиа Моторс, во склоп на делот на каросерија, врши промена на автостакла, предни ветробрански, странични  и задни, како и ретровизорни  стакла.

Како овластен сервисер за Opel и Chevrolet, нудиме оригинални стакла за овие брендови, но имаме понуда и за заменски стакла за сите брендови.

Вградените стакла се со врвен квалитет, а нашиот сервисен тим ќе ви овозможи брза и квалитетна услуга.

Работиме со сите осигурителни компании, доколку стаклата ви се веќе осигурани од ризик кршење стакло.