Механика и електрика
за Opel и Chevrolet возила

Механика и електрика за Opel и Chevrolet возила
Механика и електрика за Opel и Chevrolet возила
Механика и електрика за Opel и Chevrolet возила

Правилното одржување на возилото е еден од клучните елементи за негово беспрекорно функционирање како и долговечност на истото.

Olympia Motors е овластен сервисен центар за Opel и Chevrolet на територија на Македонија. Покрај услуги кои се однесуваат за одржување на возилата во гарантен рок, се занимаваме со поправка и сервисирање на возила вон гарантниот период.

Сервисниот кадар се високо образовани стручни лица со континуирана поддршка од група на специјалисти кои континуирано се дообразуваат во Opel и Chevrolet центрите ширум Европа. Сервисниот центар комплетно функционира врз база на нормите пропишани од страна на принципалот.

Во делот на механичарско – електричарскиот оддел, применувајќи ги одличните аналитички способности и континуираното надоградување на знаењето, ја имаме можноста за брзо и точно дијагностицирање на потенцијалниот проблем и отклонување надефекти за најбрз можен рок.

Нашиот обучен тим брзо и прецизно ги извршува поправките, а современите машини и апаратура се дополнителна гаранција за квалитетно завршена поправка.

  • Редовно и тековно одржување на возила
  • Вонредни сервиси
  • Ремонт на мотори
  • Сервисирање на клима уреди
  • Монтажа на плински уреди
  • Монтажа и балансирање на гуми
Механика и електрика за Opel и Chevrolet возила