Ве молиме прочитајте ја изјавата за приватност на податоци пред да ја пополните пристапницата.
Изјавата за давање на согласност за понатамошно контактирање за цели на директен маркетинг. Благодариме.

Со потпишување на оваа Изјава Вие доброволно ја овластувате Олимпиа Моторс да постапува со Вашите лични податоци дадени погоре заради одржување контакт за маркетинг цели со Вас (на пример, испраќање на понуди за производи и услуги, промоции, кампањи и рекламирања, истражувања на пазарот преку e-mail или преку пошта) и да ги обработува податоците за да може Олимпиа Моторс понатаму да Ве контактира за гореспоменатите маркетинг активности. Клиентот има право во секое време, бесплатно и на многу лесен начин да ја повлече неговата изјава. Олимпиа Моторс ќе Ви овозможи да се распрашате околу поставувањето на Вашите лични податоци, како и да поднесете барање за бришење на податоците и/или нивна корекција, односно поднесување на барање за повлекување на Изјавата за давање согласност за понатамошно контактирање за цели за директен маркетинг на след- ната e-mail адреса:  contact@olympiamotors.com.mk. Ве молиме секогаш обезбедете ги Вашите точни лични податоци кога испраќате барање за одлагање / бришење / исправка, заради полесна идентификација. Понатаму, овластени сте за правото да ставата забелешка за чување / држење на Вашите лични податоци.