Тимот на Olympia Motors

Светлана Пљакоска

Светлана Пљакоска

управител

Администрација

АНЕТА ГИЕВА

Анета Гилева

раководител на финансова оператива
ИЛИНА ТОШЕВА

Илина Тошева

специјалист за логистика

Маркетинг и грижа за клиенти

ОЛГА ЈОВАНОВА

Олга Јованова

раководител на маркетинг и грижа за клиенти
ЕЛЕНА ВЕЛЕВСКА

Елена Велевска

грижа за клиенти

Сервис за механика, електрика и дијагностика

ЉУБОМИР СТОЈАНОВСКИ

Љубомир Стојановски

раководител на сервис механика
ИГОР АНДОНОВСКИ

Игор Андовски

сервисен консултант
МАРТИН СПАСОВСКИ

Мартин Спасовски

сервисен консултант
МАРИЈА СПАСОВСКА

Марија Спасовска

сервисна администрација
РАТКО БАБАЛИЕВСКИ

Ратко Бабалиевски

механичар - senior
БЛАГОЈЧЕ МАТЕСКИ

Благојче Матески

дијагностика
БОБАН АПОСТОЛОСКИ

Бобан Апостолоски

мајстор
ЉУПЧО ПОПОВСКИ

Љупчо Поповски

мајстор
БЛАГОЈА СОКОЛОВ

Благоја Соколов

мајстор
ДАВИД ПЕТКОВСКИ

Давид Петковски

помлад мајстор

Резервни делови

РУСТЕМ ШКРИЈЕЉ

Рустем Шкријељ

раководител на лимаро-фарбарски сервис и резервни делови
НИКОЛА АТАНАСОВ

Никола Атанасов

резервни делови

Мултибренд лимаро-фарбарски сервис

КИРО ЈОСИФОСКИ

Киро Јосифоски

автолимар
ЈЕЛМАЗ ШЕРИФИ

Јелмаз Шерифи

автолимар
ВЛАДИМИР БОШКОВСКИ

Владимир Бошковски

автолакер
ШЕНОЛ ШЕРИФИ

Шенол Шерифи

автолакер
СЕЈДИ ФАТМИР

Сејди Фатмир

спремач

Одржување

ДРАГАНА МАНОВ

Драгана Манов

одржување