Политиката на нашето работење опфаќа квалитетни возила и премиум услуга кон нашите клиенти.

Политиката на нашето работење опфаќа квалитетни возила и премиум услуга кон нашите клиенти.

Гаранцијата на возилата е една од услугите со кои сакаме да направиме разлика на сегашниот пазар.

Гаранциските пакети на Olympia Motors Outlet се однесува на возила произведени во периодот од максимум 6 години од денот на набавка на возилото.

Понудата на пакетите е со 3 месеци гаранција, каде се опфатени компоненти од моторна група, менувач, осовини и пренос, и останато.

Нашата цел е задоволни клиенти и транспарентно работење, со кои заедно ја градиме лојалноста.