Мисијата на ОМО е да е да го промениме искуството на купувачот при купување на половно возило, како и да поставиме нови стандарди при привлкување на клиенти и продажба на користени возила.

Севкупната понуда за возила на Olympia Motors Outlet е базирана на строг акцент на гарантираниот квалитет, каде што секое возило е проверено и сервисирано во сервисниот центар на Olympia Motors.

За  секое возило ОМО дава вистинска информација и гаранција за потеклото и сервисната историја.