АВОН

“Десетгодишната соработка помеѓу АВОН и Olympia Motors значи: Стабилност, Доверба и Сигурност”